Surfa säkert

När du besöker olika platser på nätet lämnar det spår. Om du vill dölja vilka platser du besökt kan du radera all information och därmed dölja var du varit.

Google Chrome
1. Klicka på Verktyg-knappen längst upp till höger.
2. Klicka på ”Historik”
3. Klicka på ”Redigera objekt…”
4. Klicka på ”Ta bort all webbinformation…”
5. Valet ”Rensa webbhistorik” ska vara markerat.
6. Till sist klickar du på ”Rensa webbinformation”

Du kan också väljaatt surfa helt anonymt. Under menyknappen högst uppe till höger väljer du ”Nytt inkognitofönster”.
Firefox
1. Välj ”Rensa ut tidigare historik” från menyn ”Verktyg”.
2. Välj hur långt bakåt i tiden du vill ta bort.
3. Klicka på ”Ta bort”

På samma sätt som i Chrome kan du välja att surfa helt anonymt.Välj  ”Privat surfning”.

Internet Explorer
1. Välj ”Ta bort webbhistorik” från Verktygsmenyn.
2. Välj vad du vill ta bort.
3. Tryck på ”Stäng”-knappen för att stänga dialogrutan.

Du kan också välja funktionen ”InPrivate-surfning”om du först klickar på kugghjulet och sedan ”säkerhet”.

 

Safari 5
I Safari 5 kan du välja funktionen ”Privat surfning”. För att ta bort äldre historik, se texten här under.

Safari 4
1. Välj ”Historik” i menyn.
2. Välj sedan ”Visa historik” och ta bort den historik du vill ta bort.