14”Utsattheten för våld i samhället är stort. Män dominerar som förövare och offer.Kvinnor misshandlas huvudsakligen inomhus, och förövaren är make pojkvän etc. Fattiga och socialt utsatta drabbas allra mest av våldet.”

Titta på/ladda ner artikeln här