Namnlöst-2Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.
Nationellt centrum för kvinnofrid.