Våld i nära relationer

Män rapporterar en större utsatthet för fysiskt våld i relationen än vad kvinnor gör, när det gäller upplevda incidenter det senaste året. Går man längre tillbaka i tiden visar det sig däremot att kvinnor har utsatts för sexuellt våld i fyra gånger så stor utsträckning som män och ungefär dubbelt så stor när det gäller både fysiskt och psykiskt våld. Det visar två studier med sammanlagt 1 400 svenskar som genomförts vid Göteborgs universitet.