3Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck Stödmaterialet riktar sig framför allt till rektorer. Hur kan rektor, lärare och elevhälsans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Skolverket beskriver i detta stödmaterial ett arbete som omfattar olika nivåer – alltifrån rätten till sex- och samlevnadsundervisning och ett förtroendefullt föräldrasamarbete till den akuta situationen, då flickan eller pojken är utsatt för hot.

Ladda ner rapporten (PDF)

Länk till skolverkets sida