2Rapporten är skriven av Emma Ekström, utredare på Brå. Rapporten har vetenskapligt granskats av fil.dr Per Arne Håkansson, forskare på Socialstyrelsen.

Ladda ner utredningen (PDF)