Polisen kraftsamlar mot hedersvåld

En inspelning från seminarium om hedersrelaterat våld i Almedalen, 2012-07-04. Rikspolischef Bengt Svenson presenterade bland annat ett åtgärdspaket för att stärka Polisens arbete mot hedersbrott. Åtgärderna består av en polisiär expertgrupp, en hedershotline och en nationell kunskapsbank.