Har det hänt dig?

Det här är en del i polisens informationskampanj om brott i nära relationer. Det är allvarliga brott som ska polisanmälas. Om du, ellernågon du känner till utsätts för kränkningar, hot eller våld av en närstående ska du komma till oss på polisen. På http://polisen.se/komtilloss kan du ta reda på mer.