16Män som offer för våld av en kvinna i nära relationer är ett problem som tidigare har fått begränsad uppmärksamhet och som nu behöver synliggöras. Syftet med studien är att undersöka vilken typ av våld män blir utsatta för i en nära relation, hur männens uppbrottsprocess ser ut samt vilka erfarenheter de har av privat och professionellt stöd. Syftet är vidare att fånga professionellas erfarenheter av fenomenet och koppla dessa till männens berättelser.

Ladda ner