13Här beskrivs omfattningen och utvecklingen av våld
mot närstående under 2000-talet. Såväl våld mot kvinnor som
våld mot män samt likheter och skillnader i utsattheten mellan
könen diskuteras.

Ladda ner rapporten