Personer som slår kan förändras

Lyssna till Katarina Byttner och Hans Åberg, psykologer och psykoterapeuter vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala.
De berättar om hur man kan komma ur sitt våldsamma beteende och en destruktiv relation. Endast ljud.