Polisen

Polisen_vapen_bra.svgBrott i nära relation: för att en person ska dömas för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning krävs att han eller hon ska ha begått flera straffbelagda gärningar mot en och samma person under en kortare eller längre tidsperiod, och att dessa gärningar varit ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och självkänsla. Brottet lyder under allmänt åtal vilket innebär att polis eller åklagare är skyldiga att utreda brottet, när det blivit känt av dem, även om den som är utsatt inte vill det.

Polis och åklagare förebygger brott och skyddar allmänheten mot brott, utreder skuldfrågan, straffar de förövare som gjorts sig skyldiga till brott och tillvaratar brottsoffrens intressen.
Det handlar om att anmälan tas upp på ett korrekt sätt, att prover och dokumentation inhämtas, att brottsoffer får information om möjligheten till stöd i den rättsliga processen i form av ett målsägandebiträde och stödperson och att brottsoffrets integritet och rättssäkerhet värnas under rättegången.
Länk till landstinget i Kalmars information om polisanmälan vi våldsbrott.
Länk till polisens sidor om våld i nära relationer.