Organisationer

orgBrottsofferjourerna är ideella föreningar som arbetar för att stödja offer för brott. Där kan också utsatta kvinnor och barn få stöd och hjälp.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit våldsutsatta kvinnor kan ringa dygnet runt. Stödtelefonen är bemannad av utbildad personal som ger personligt stöd och information om de hjälpinsatser som finns på respektive ort. Telefonnumret är 020-50 50 50. 020-numret är kostnadsfritt och syns inte i efterhand på telefonräkningen. Den som ringer kan vara anonym och medarbetarna har tystnadsplikt. Även anhöriga kan ringa till stödtelefonen.

Terrafem är en telefonjour dit man kan ringa och prata med någon på över 40 olika språk. Systerjouren Somaya är en kvinnojour som startats av flerspråkiga muslimska kvinnor.

I frågor som rör kvinnlig könsstympning kan man vända sig tillRiksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) eller Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning (RISK).