Kontakt

Här har vi samlat länkar och kontaktuppgifter till organisationer och föreningar som arbetar med våldsutsatta samt diverse information om våld i nära relationer. Tycker du att vi har missat några länkar? Lämna gärna förslag under ”Hjälp oss bli bättre”.

För dig som är utsatt för våld

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Nationellt centrum för kvinnofrid

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
Roks
Telefon: 08-442 99 30, PG 4906279-7
E-post: info@roks.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Somaya
Systerjouren Somaya är öppen för alla kvinnor utsatta för våld i nära relationer. De har särskild kompetens i att möta kvinnor med muslimsk bakgrund och kvinnor med utländsk härkomst.
Jourtelefon: 020 81 82 83

Terrafem
Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Unizon: kvinno- och tjejjourer
Män för jämställdhet
Män för Jämställdhet verkar för jämställdhet och mot våld – för kvinnors, för barns och inte minst för mäns egen skull.
Killjouren
Ett samarbete mellan stiftelsen OLA och Mansjouren i Stockholms län, med stöd av Brottsoffermyndigheten.
Killfrågor.se
Killfrågor är en sajt för killar, där du kan ställa frågor via chatt och mail.

För barn
Barnombudsmannen
BRIS – Barnens Rätt I Samhället
Rädda barnen

För HBTQ-personer
Riksförbundet för sexuellt likaberättigandes brottsofferjour

RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt (PDF)

 

Organisationers arbete med våld i nära relationer

Brottsförebyggande rådet
Brottsofferjourernas riksförbund
Brottsoffermyndigheten,
Våld i nära relationer hos Socialstyrelsen
Polisens arbete med våld i nära relationer