Kommun – socialtjänst

lanTill socialtjänstens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Man har särskilda skyldigheter att stödja kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp i nära relationer. Socialtjänsten ska också ta särskild hänsyn till att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna är offer för brott och kan behöva stöd och hjälp. Socialkontoret i respektive kommun kan lämna närmare upplysningar och de flesta kommuner lämnar särskild information på sin webbplats. I södra Kalmar län finns Alternativ till Våld.

Exempel på hur de olika kommunerna i länet jobbar med våld i nära relationer.