Hälso- och sjukvård

korsHälso- och sjukvården hjälper inte enbart till med akut sjukvård, utan man kan exempelvis också få stöd av kurator. Man kan även vända sig till Vårdguiden 1177. Länssjukhuset Kalmar 0480-81000, Oskarshamns sjukhus 0491-78 20 00, Västerviks sjukhus 0490-860 00. Det finns flera kvinno- och tjejjourer i länet. Det är ideella föreningar som arbetar för att stödja kvinnor och barn. Till dem kan man ringa anonymt om man så önskar. Länsstyrelsen har tagit fram en fickfolder med telefonnummer till myndigheter och organsiationer i länet. Brottsofferjourerna är ideella föreningar som arbetar för att stödja offer för brott. Där kan också utsatta kvinnor och barn få stöd och hjälp.

Hälso- och sjukvården hjälper inte enbart till med akut sjukvård, utan man kan exempelvis också få stöd av kurator. Man kan även vända sig till Vårdguiden 1177. Länssjukhuset Kalmar 0480-81000, Oskarshamns sjukhus 0491-78 20 00 , Västerviks sjukhus 0490-860 00. Det finns flera kvinno- och tjejjourer i länet. Det är ideella föreningar som arbetar för att stödja kvinnor och barn. Till dem kan man ringa anonymt om man så önskar. Länsstyrelsen har tagit fram en fickfolder med telefonnummer till myndigheter och organsiationer i länet. Brottsofferjourerna är ideella föreningar som arbetar för att stödja offer för brott. Där kan också utsatta kvinnor och barn få stöd och hjälp.