Vem gör vad

whoFör att förebygga och motverka våldet samt att offren ska erbjudas ett kvalitativt och rättssäkert stöd krävs kunskap och resurser på olika nivåer. En bred samverkan mellan olika myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan. Samhällets olika aktörer har ett gemensamt ansvar för att ge skydd, stöd och behandling till våldsutsatta, barn som lever i våldets närhet och våldsutövare.I menyn till vänster kan du peka på de olika instanserna för att se deras roll vad gäller våld i nära relationer.I menyn ovan kan du peka på de olika instanserna för att se deras roll vad gäller våld i nära relationer.