Barn och unga som bevittnar eller direkt utsätts för våld

 

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem. Det är alltid vuxnas ansvar om våld sker och även deras ansvar att det upphör.

Det är alltid vuxnas ansvar om de använder våld och också vuxnas ansvar att det ska upphöra. Barn och ungdomar har inget ansvar för våldet! Det är alltså inte ditt fel! Som barn och ungdom har du rätt till särskilt stöd och skydd. Alla barn i Sverige har samma rättigheter och är värda lika mycket. Alla barn har rätt att växa upp i trygghet utan våld och övergrepp och har rätt till stöd och hjälp. Barns rättigheter står i FN:s barnkonvention.

Vuxna som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös eller slå dig. Det är alltid den vuxna som utsätter någon för våld som har ansvaret för att det sker och vuxna har ansvar för att det slutar. Allt våld mot barn är förbjudet enligt lagen. Barn och ungdomar som lever i en familj där det förekommer våld till exempel genom att en förälder slår en annan förälder, dig själv eller andra i familjen har det mycket jobbigt. Det är kämpigt att gå och vara orolig för att det skall hända något hemma. Barn och unga skall inte behöva gå med en rädsla för vad som kan hända hemma, utan har rätt till en trygg vardag.

 

Det är vanligt att våld i familjen förnekas både av den som blir slagen och av den som slår och det är också vanligt att det blir en familjehemlighet som barn och unga mår dåligt av att bära själva. Många barn och unga kan känna sig svikna, ledsna och ensamma. Barn och unga ser, hör och känner om någon blir slagen eller hotad hemma.

 

Barn och unga kan ibland tro att de kan göra eller säga något som förhindrar att våld sker. En del tror att de genom att ta större ansvar hemma, vara tysta eller låsa in sig på rummet kan göra att det inte sker något våld men kom ihåg; det är aldrig ditt fel och det är inte ditt ansvar! Det är alltid den som använder våld som har ansvaret.

 

Våld i familjen kan vara flera olika saker. Ibland är det en förälder som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon som slår. Det kan också vara andra som står dig nära som använder våld. Våldet kan vara både psykiskt och fysiskt. Det kan handla om att någon låser in dig, slår dig, tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte, använder våld mot någon annan i familjen eller hotar någon i familjen. Våld kan handla om att du tvingas till något sexuellt. Våld kan även vara att någon hotar att plåga eller plågar husdjur, att en närstående kallar dig för något elakt som att du är korkad, förnedrar eller ignorerar dig.

 

Du har rätt att få kärlek, omtanke, mat, kläder och ha någonstans att sova. Det är viktigt att du vet att det finns hjälp att få.
Det är inte alltid enkelt att berätta för andra om jobbiga saker men även om det är svårt är det bättre än att bära en hemlighet, som du mår dåligt av, för dig själv. Har du någon som du känner dig trygg med och som du litar på? Kanske på skolan eller på fritidsgården? Du kan också prata med någon som jobbar med att hjälpa barn och unga. Även om du oroar dig för vad dina föräldrar ska tycka och vad som ska hända, så har du rätt att berätta och få hjälp. Det viktigaste är att våldet slutar.

Under fliken ”Länkar och kontaktuppgifter” hittar du telefonnummer och länkar till olika instanser där du kan få hjälp.

 

Du kan också ringa eller mejla olika ställen och om du vill. Då behöver du inte berätta vad du heter eller vem du är. Ring 112 om det är akut.

BRIS – Barnens rätt i samhället, ring 116 111

Jourhavande kompis, ring 020-222 444

UMO – din ungdomsmottagning på nätet

Jourhavande medmänniska, ring 08-702 16 80 (varje natt, 21.00-06.00)

Rädda Barnen

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Dinarättigheter.se

Barnombudsmannen

Hedersförtryck http://www.hedersfortryck.se/

Tjejzonen.se

+ För dig som är barn eller ungdom

Barn och unga som bevittnar eller direkt utsätts för våld

 

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem. Det är alltid vuxnas ansvar om våld sker och även deras ansvar att det upphör.

Det är alltid vuxnas ansvar om de använder våld och också vuxnas ansvar att det ska upphöra. Barn och ungdomar har inget ansvar för våldet! Det är alltså inte ditt fel! Som barn och ungdom har du rätt till särskilt stöd och skydd. Alla barn i Sverige har samma rättigheter och är värda lika mycket. Alla barn har rätt att växa upp i trygghet utan våld och övergrepp och har rätt till stöd och hjälp. Barns rättigheter står i FN:s barnkonvention.

Vuxna som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös eller slå dig. Det är alltid den vuxna som utsätter någon för våld som har ansvaret för att det sker och vuxna har ansvar för att det slutar. Allt våld mot barn är förbjudet enligt lagen. Barn och ungdomar som lever i en familj där det förekommer våld till exempel genom att en förälder slår en annan förälder, dig själv eller andra i familjen har det mycket jobbigt. Det är kämpigt att gå och vara orolig för att det skall hända något hemma. Barn och unga skall inte behöva gå med en rädsla för vad som kan hända hemma, utan har rätt till en trygg vardag.

 

Det är vanligt att våld i familjen förnekas både av den som blir slagen och av den som slår och det är också vanligt att det blir en familjehemlighet som barn och unga mår dåligt av att bära själva. Många barn och unga kan känna sig svikna, ledsna och ensamma. Barn och unga ser, hör och känner om någon blir slagen eller hotad hemma.

 

Barn och unga kan ibland tro att de kan göra eller säga något som förhindrar att våld sker. En del tror att de genom att ta större ansvar hemma, vara tysta eller låsa in sig på rummet kan göra att det inte sker något våld men kom ihåg; det är aldrig ditt fel och det är inte ditt ansvar! Det är alltid den som använder våld som har ansvaret.

 

Våld i familjen kan vara flera olika saker. Ibland är det en förälder som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon som slår. Det kan också vara andra som står dig nära som använder våld. Våldet kan vara både psykiskt och fysiskt. Det kan handla om att någon låser in dig, slår dig, tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte, använder våld mot någon annan i familjen eller hotar någon i familjen. Våld kan handla om att du tvingas till något sexuellt. Våld kan även vara att någon hotar att plåga eller plågar husdjur, att en närstående kallar dig för något elakt som att du är korkad, förnedrar eller ignorerar dig.

 

Du har rätt att få kärlek, omtanke, mat, kläder och ha någonstans att sova. Det är viktigt att du vet att det finns hjälp att få.
Det är inte alltid enkelt att berätta för andra om jobbiga saker men även om det är svårt är det bättre än att bära en hemlighet, som du mår dåligt av, för dig själv. Har du någon som du känner dig trygg med och som du litar på? Kanske på skolan eller på fritidsgården? Du kan också prata med någon som jobbar med att hjälpa barn och unga. Även om du oroar dig för vad dina föräldrar ska tycka och vad som ska hända, så har du rätt att berätta och få hjälp. Det viktigaste är att våldet slutar.

Under fliken ”Länkar och kontaktuppgifter” hittar du telefonnummer och länkar till olika instanser där du kan få hjälp.

 

+ Länkar och kontaktuppgifter

Du kan också ringa eller mejla olika ställen och om du vill. Då behöver du inte berätta vad du heter eller vem du är. Ring 112 om det är akut.

BRIS – Barnens rätt i samhället, ring 116 111

Jourhavande kompis, ring 020-222 444

UMO – din ungdomsmottagning på nätet

Jourhavande medmänniska, ring 08-702 16 80 (varje natt, 21.00-06.00)

Rädda Barnen

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Dinarättigheter.se

Barnombudsmannen

Hedersförtryck http://www.hedersfortryck.se/

Tjejzonen.se