Våld i nära relation

gLänsstyrelsen arbetar för att motverka våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och är en brottslig handling. För den som är utsatt för våld och för de barn som utsätts för våld när de bevittnar våld i sitt eget hem lever i en smärtsam vardag som påverkar hela livssituationen.På vinr.se hittar du samlad information om det stöd och den hjälp som finns i Kalmar län för att hitta en väg ur våld i nära relation. Här finns också kunskap för att stimulera till samverkan och vägleda yrkesverksamma inom området..

vinr.se

För dig som är utsatt

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer och det är den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Att vara utsatt för våld påverkar hela livssituationen.

Till sidan

Barn/ungdom

Det är alltid vuxnas ansvar om de använder våld och också vuxnas ansvar att det ska upphöra. Barn och ungdomar har inget ansvar för våldet! Det är alltså inte ditt fel!

Till sidan

Vem gör vad?

För att förebygga och motverka våldet samt att offren ska erbjudas ett kvalitativt och rättssäkert stöd krävs kunskap och resurser på olika nivåer.

Till sidan

Lästips

Här hittar du publikationer, artiklar, rapporter, skrifter med mera som på olika sätt berör ämnet våld i nära relation.

Till sidan

Filmer

Här hittar du filmer som på olika sätt berör ämnet våld i nära relation.

Till sidan

Twitter

Här kan du se vad det twittras om angående våld i nära relationer.

Till sidan